Društveno-politički život vampira na Balkanu

Predavanje: ”Društveno-politički život vampira na Balkanu”

U utorak 20. avgusta 2016. godine s početkom u 20 časova, u Poletu (Cetinjska 15, Beograd) će biti upriličeno predavanje pod nazivom „Društveno-politički život vampira na Balkanu“.

Predavanje, koje će održati Danilo Trbojević, baviće se ulogom „vampira“ kao katalizatora socijalnih odnosa unutar tradicionalnog seoskog konteksta, kao i metamorfozama ovog motiva uzrokovanim kako uticajem zapadne i globalne kulture, tako i promenama socijalno-političkog konteksta unutar našeg društva.

Danilo Trbojević je etnolog i antropolog trenutno na završnoj godini doktorskih studija na Odeljenju etnologije i antropologije, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Autor je brojnih naučnih članaka i dve knjige. Osnovna polja istraživanja autora su: kultura i politika sećanja, konstruisanje identiteta, odnos globalizma i tradicije, analiza socijalizma i postsocijalizma, supkulture, rod i seksualnost, analize fantastičnih i horor motiva, bića, prostora, predanja i priča, socijalizacija i život u izolovanim zajednicama, tanatologija itd.

political-vampire