Pramen magle polje pritisnuo - Dragoljub Perić

Dragoljubu Periću nagrada Vukove zadužbine

Dragoljub Perić je ovogodišnji dobitnik nagrade Vukove zadužbine za nauku, za svoju knjigu Pramen magle polje pritisnuo: Neobični junaci srpske usmene epike (2022, Akademska knjiga).

Knjiga Dragoljuba Perića plod je višegodišnjeg bavljenja autora usmenom epikom i usmenim folklorom. Studija je fokusirana na figuru epskog junaka koji je uvek pod pritiskom istorije, žanra i mita. Ukrštajući nekoliko kriterijuma, autor izdvaja tipove junaka srpske usmene epike prema njihovoj prirodi, vodeći računa o temeljnim segmentima folklornog elementa sveta.

Nagrada Vukove zadužbine za nauku za 2022. godinu biće dodeljena tokom 2023. godine.

Dragoljub Perić je rođen 1976. godine. Diplomirao je na grupi za srpsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2000, a magistrirao 2007. Doktorsku disertaciju Poetika vremena srpskih usmenih epskih pesama predvukovskog beleženja i Vukovih zbirki odbranio je na Filološkom fakultetu u Beogradu 2013. Bavi se poetikom usmene književnosti, ispitivanjem drevnih slojeva slovenske epike i sakupljanjem verbalnog folklora. Objavljene knjige: Tragom drevne priče (2006), Teriomorfni junaci slovenske epike (2008), Poetika vremena srpskih usmenih epskih pesama, Novi Sad: Akademska knjiga, 2020), Pramen magle polje pritisnuo: Neobični junaci srpske usmene epike (2022, Akademska knjiga) kao i stotinak Naučnih radova i prikaza, vezanih za aktuelnu književnu produkciju. Radi na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu kao vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti (Narodna književnost).

Pramen magle polje pritisnuo - Dragoljub Perić
Nagrada Vukove zadužbine za studiju PRAMEN MAGLE POLJE PRITISNUO Dragoljuba Perića