Dom kulture Studentski grad

Dom kulture Studentski grad pred zatvaranjem?

Podelite sadržaj:

Dom kulture Studentski grad (DKSG), jedna od najznačajnijih ustanova kulture u Beogradu i Srbiji, i mesto održavanja brojnih tribina, predavanja i promocija posvećenih fantastične književnosti, nalazi se pred gašenjem.

Iz kancelarije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, nedavno je na adresu DKSG-a stiglo obaveštenje da postoji „inicijativa“ o pripajanju Doma kulture Studentski grad drugoj ustanovi, što bi značilo da se programi DKSG, kao i sama ustanova, posle 43 godine postojanja i uspešnog rada, ukidaju.

Tim povodom članovi Upravnog odbora Doma kulture Studentski grad uputili su danas medijima saopštenje sledeće sadržine:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je bez prethodne rasprave u javnosti pokrenulo inicijativu za gašenje ustanove Doma kulture „Studentski grad“ na Novom Beogradu (DKSG). U dopisu ministra prosvete, gospodina Mladena Šarčevića od 22. februara ove godine, koji je upućen Upravnom odboru DKSG, predlaže se da UO usvoji odluku o  statusnoj promeni – pripajanju Doma kulture „Studentski grad“ ustanovi Studentski kulturni centar (SKC).

Ovim povodom želimo da vam predočimo činjenice o nastaloj situaciji. Dom kulture „Studentski grad“ je ustanova kulture koja od 1974. godine ostvaruje prava studenata Univerziteta u Beogradu na kulturu i kulturni život, koja je budžetski pozicionirana u okviru studentskog standarda Ministarstva prosvete RS.

DKSG se afirmisao kao ugledna institucija studentske i univerzitetske kulture u Beogradu i Srbiji. U saradnji sa studentima „Studenjaka“ i Univerziteta u okviru Doma se preko 40 godina u kontinuitetu odvijaju raznovrsni programi, poput: muzičkog, pozorišnog, likovnog, književnog, filmskog, naučnog, tj. tribinskog, Akademskog filmskog centra i programa  biblioteke Doma kulture. U proteklim decenijama održano je više desetina hiljada programa koji su imali nemerljiv učinak na kulturnu svest studenata.

Dom kulture nije dobio odluku o „planu racionalizacije i reorganizacije ustanova kulture“ ni posle isteka zakonskog roka (na koje se Ministarstvo poziva). Upravni odbor Doma, prema važećem zakonu nije nadležan za donošenje odluke o gašenju ustanove, već je to u nadležnosti osnivača Doma kulture odnosno Vlade RS. Takođe, nije organizovana ni  neophodna javna rasprava u studentskoj i široj kulturnoj javnosti, na kojoj bi se na demokratski način raspravljalo o društvenom smislu i ciljevima ove namere.

Zaposleni Doma kulture „Studentski grad“ su protiv odluke o gašenju Doma i spajanju sa ustanovom Studentski kulturni centar (SKC) Beograd. Predočen je zajednički stav zaposlenih Doma kulture „Studentski grad “ a ne v.d. direktora Bojane Kataline. Dom kulture pokrenuće inicijativu vraćanja Univerzitetu u Beogradu u čijoj nadležnosti je ova ustanova bila do 1993. godine.

Ne ukidajmo ustanove kulture koje se grade decenijama, a u trenutku ruše i obesmišljavaju!

Danas je, takođe, pokrenuta onlajn peticija protiv gašenja DKSG-a, koju je za samo nekoliko sati potpisalo preko 1.800 ljudi.

Svi koji svojim glasom žele da podrže opstanak ove važne institucije kulture, ovde mogu da potpišu peticiju.

Sam postupak potpisivanja traje manje od jednog minuta, a znači mnogo!