Dejan Ognjanović

DEJAN OGNJANOVIĆ

Dejan Ognjanović

Dejan Ognjanović je rođen u Nišu 30.01.1973. Živi u Niškoj Banji. Pisac, filmski i književni kritičar, prevodilac, esejista.

Magistrirao na Filozofskom fakultetu u Nišu sa temom „Gotski motivi u delu E. A. Poa“ (2009); doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu sa temom „Istorijska poetika horor žanra u anglo-američkoj književnosti“ (2012).

Kratke priče objavljivao u časopisima Gradina (Niš), Ulaznica (Zrenjanin), Politikin zabavnik (Beograd), Balkanski književni glasnik (Beograd), Pressing (Niš), Trash (Niš), kao i u antologijama Gradske priče 3: fantastika (Albos, Kruševac, 2008), Alisa u zemlji priča: Najlepša ostvarenja sa V konkursa za najkraću kratku priču (Alma, Beograd, 2006), Izvan koridora – Vranac, Najbolja kratka priča 2010 (Karver, Podgorica, 2010), Beli šum (Paladin, Beograd, 2008), Istinite laži (Paladin, Beograd, 2009), Apokalipsa juče, danas, sutra (Paladin, Beograd, 2011) i Tajanstveni putnik (NKC, Niš, 2012).

Objavio romane Naživo (2003, 2010, 2019), Zavodnik (2014) i Prokletije (2021).

Objavljivao radove na teme književnosti i filma, književne i filmske kritike i prevode sa engleskog u časopisima Književna istorija, Letopis Matice Srpske, Philologia, Zbornik FDU, Philologia Mediana, Polja, Gradina, Sveske, Plima plus, Ulaznica, Niški analitičar,kao i u kulturnim dodacima dnevnih listova Politika, Večernje novosti i Danas.

Njegovi radovi na filmske teme objavljeni su i u nizu knjiga u SAD i Engleskoj (najnoviji u antologiji: Speaking of Monsters: A Teratological Anthology, Palgrave Macmillan, 2012). Stalni je saradnik filmskih časopisa Ekran (Slovenija) i Rue Morgue (Kanada).

Objavio publicistička dela posvećena žanru fantastike i horora: Faustovski ekran: đavo na filmu (2006), U brdima, horori: srpski film strave (2007), Studija strave (2008), Poetika horora (prerađena verzija doktorske disertacije o istorijskoj poetici horor žanra u anglo-američkoj književnosti od sredine XVIII do XX veka, 2014), Više od istine: Kadijević o Kadijeviću (2017), Kult Gula: prvih deset godina (2019).

Priredio temate o američkim piscima Embrouzu Birsu (Gradina br. 25, 2008), Hauardu F. Lavkraftu (Gradac br. 171-172, Čačak, 2009) i Vilijamu Barouzu (Gradac, 173-174, 2010), kao i izbor srpskih priča fantastike (Pressing br. 47, Niš, 2005) i temat o Demonologiji (Gradina br.16, 2006).

Dobio nekoliko nagrada za književnu kritiku i esejistiku: 1. nagrada za književnu kritiku (Gradina, Niš, 2004); 3. nagrada za esej (Ulaznica, Zrenjanin, 2005), 1. nagrada za esej (Ulaznica 2006), i nagrada na konkursu za neobjavljenu esejističku knjigu za ediciju Istok-Zapad (Zaječar, 2006).

Prikaze knjiga i filmova na engleskom pisao i piše za nekoliko inostranih sajtova. Radi kao prevodilac i urednik u izdavačkoj kući Orfelin iz Novog Sada. Vlasnik je i urednik bloga The Cult of Ghoul, koji se prvenstveno bavi prikazima dela iz oblasti književne i filmske fantastike.