Radio-drama prema delu folklorne fantastike Danice Marković

U utorak 09. aprila, tačno u 18.32 na Radio Beogradu 2 premijerno će biti emitovana radio-drama Kako je Milenija videla čumu. Radio-drama nastala je dramatizacijom istoimene priče sa temom iz folklorne fantastike međuratne srpske spisateljice Danice Marković.

Mladoj srpskoj seljanki Mileniji još kao detetu prorečeno je da će u mladosti videti čumu. Kada se to dogodi, čuma ‒ oličena u devetogodišnjoj devojčici ‒ njoj ne učini nikakvo zlo, ali pomori i zatre kuću Milenijinih prvih komšija. Nemoćna da to spreči, Milenija prolazi kroz užas susreta sa natprirodnim bićem.

Uloge tumače: Dragana Milošević, Dragan Vujić, Dubravko Jovanović, Sena Đorović i Mina Jovanović. Dramatizaciju potpisuje Olivera Kolarić, režiju Marija Krstić, lektor je Nataša Šuljagić, muzički saradnik Predrag Stamenković, a ton-majstor Zoran Uzelac.

Priča „Kako je Milenija videla čumu“ prvi put je štampana u Politici 1927. godine, da bi 2013. godine bila ponovo štampana u časopisu posvećenom folklornoj fantastici Omaja.