Brajan Koks – ZAŠTO JE E=MC2? / Žil Vern – ZELENI ZRAK

Piše: Slobodan Ivkov

Blic br. 6283. Datum: 10.08.2014.
Blic Knjiga br. 295 (rubrika S+F=SF 110), strana br. 20.

Žil Vern - Zeleni zrak