Boban Knežević

Boban Knežević

Boban Knežević je rođen 1959. u Beogradu. Pisac, urednik i izdavač.

Aktivan je na literarnoj sceni od 1978, kada je objavljena njegova prva naučno-fantastična priča. Od tada je u raznim časopisima i antologijama objavljeno preko 40 njegovih priča i noveleta. Do sada ima tri izdata romana: “Mrtav na Neptunu” (1986), “Crni Cvet” (1993, 2000, 2003, 2009), “Čovek koji je ubio leptira” (1996) i “Poslednji Srbin” (2009). U “Trifidu” (2001), antologiji trojice autora, Kneževića su predstavile tri novelete. Objavio je dve zbirke priča: “Slutnja Androida” (2005) i “Otisak zveri u pepelu” (2009).

Kneževićeva fikcija dobila je brojne jugoslovenske nagrade, uključujući i značajnu nagradu Lazar Komarčić koju je osvojio šest puta (1985, 1986, 1989, 1994. i 1995. za kratku priču i 1994. za roman “Crni Cvet”).

Kao urednik, načinio je izuzetan uticaj na domaću sf/h/f scenu, priredivši četiri antologije jugoslovenskih autora fantastike, “Tamni Vilajet” (1988, 1992, 1993, 1996), kao i “Antologiju srpske alternativne fantastike” (1994). Takođe, uređivao je časopise: Alef (1986-1991) i Znak sagite (1993-…). Kroz ediciju Znak sagite, iz koje je u periodu od 1984. do 1997. godine izašlo 46 naslova, Knežević je objavio dvanaest dela domaćih autora, a u ediciji Fantastična biblioteka, posvećenoj delima domaćih autora fantastike, 2009. godine je objavljeno osam knjiga.