Batlerijski džihad - Brajan Herbert i Kevin Dž. Anderson

BATLERIJSKI DŽIHAD – prvi deo trilogije ”Legende Dine”

Batlerijski džihad, prva knjiga iz serijala „Legende Dine“ (2002-2004) Brajana Herberta i Kevina Dž. Andersona, objavljena je nedavno u izdanju Čarobne knjige.

Radnja romana smeštena je više od 10.000 godina pre događaja viđenih u Dini (1965) Frenka Herberta i opisuje rat čovečanstva i inteligentnih mašina – konflikt koji će na kraju dovesti do poraza mašina i uspostavljanja novog poretka i imperije.

Staro carstvo kontrolišu planetarni kompjuteri koji su oduzeli moć svojim gospodarima, drevnim vladarima što su, bežeći od smrti, prebacili svoje umove u mehanička tela i tako stvorili sajmeke – besmrtnu rasu ljudi-mašina.

Nakon hiljadu godina brutalne vladavine ljudska vrsta je potlačena i samo još pojedinci uživaju kakvu-takvu slobodu. Idealistična Serena Batler živi na slobodnoj planeti Salusi sekundus sa svojim verenikom, vojnikom Ksavijerom Harkonenom. Vorijan Atreid, kopile sajmeka Agamemnona, ponosi se svojom službom mašinama. Kada kompjuteri odluče da ljudski rod ne zaslužuje dalje postojanje, njih troje će odigrati ključnu ulogu u događaju koji će ne samo spasti čitav ljudski rod već i transformisati poznatu vaseljenu.

Brajan Herbert i Kevin Dž. Anderson zajedno su napisali više romana smeštenih u univerzum Dine. Svoja dela zasnovali su na beleškama i nacrtima Frenka Herberta i na taj način – istražujući različite periode i likove – proširili njegovu originalnu viziju.

Prevod romana Batlerijski džihad uradila je Zvezdana Šelmić.

Batlerijski džihad - Brajan Herbert i Kevin Dž. Anderson
BATLERIJSKI DŽIHAD – Brajan Herbert i Kevin Dž. Anderson