Časopis Athanatik

ATHANATIK predstavljen u Muzeju savremene umjetnosti Crne Gore

Izbor crnogorske fantastičke priče druge polovine 20. veka Fantastika Montenegrina i prvi broj časopisa za fantastiku u književnosti i umetnosti „Athanatik“ predstavljeni su u ponedeljak u Muzeju savremene umjetnosti Crne Gore – Dvorcu Petrovića.

Pored određenja fantastika, ove dve publikacije povezuje i autorka, odnosno pokretač, dr Marijana Terić, čija je uža specijalnost upravo fantastika u književnosti i umetnosti. U promociji knjige i časopisa pomogao joj je kolega prof. dr Budimir Aleksić, i ispred MSUCG Suzana Popović, koja je publici na početku približila delokrug rada Terićeve i Aleksića, koji se takođe bavi fantastikom u književnosti, a koji su u Crnoj Gori trenutno jedini stručnjaci na ovom polju.

Popović je navela i da je fantastika prisutna u ljudskom životu sveobuhvatno iako se to često ne čini na prvi pogled. Naročito je prisutna, dodaje, u domenu duhovnosti, i početnim čovekovim impulsima objašnjavanja sveta unutar i oko sebe.

Dr Aleksić je, govoreći o časopisu, istakao da je reč o vrednom kulturnom i umetničkom poduhvatu, a koji je rezultat preduzimljivosti i znanja dr Terić. Aleksić je podsetio i na razliku između žanra fantastike u književnosti u odnosu na druge vidove književne imaginacije. Podsećajući da je fantastika ponikla iz mitske svesti i da je potom preko narodnih predanja i legendi ušla u književnosti, dr Aleksić, navodi i da fantastika svedoči o ljudskoj potrebi i čežnji za čudesnim i nesvakodnevnim.

Budimir Aleksić, Marijana Terić, Suzana Popović
Budimir Aleksić, Marijana Terić, Suzana Popović

„Iz teorije književnosti znamo da postoje tri vrste književne imaginacije – realistička, fantastička i naučno-fantastička. Realistička ostaje dosledna propozicijama naše iskustvene realnosti, fanastička je oslobođena tih propozicija, a naučno-fantastička nije ograničena tim propozicijama, ali je uslovljena naukom ili hipotetičkom naukom. Književnik i teoretičar fantastike Robert Filbus tu distinkciju predstavlja na sledeći način: realistička fikcija ne traži naučno objašnjenje ili motivaciju, fantastička ga ne priznaje, a naučno-fantastička ga i traži i priznaje“, podseća Aleksić.

Časopis „Athanatik“, navodi on, obuhvata sve vrste fantastike, od „čiste“ fantastike do naučne fantastike. Struktura časopisa je raznovrsna, a donosi tekstove, likovne priloge i stripove najznačajnijih domaćih, regionalnih i svetskih autora, što ga preporučuje čitaocima.

Dr Terić je istakla značaj potrebe izučavanja dela i dometa fantastičke književnosti u Crnoj Gori, te naglasila da fantastika poseduje ključ za ulazak u unutrašnji čovekov univerzum kao prostor fantastike.

„Čovek nije stvorio fantastiku zagledan u spoljašni svet, već gledajući u sebe, jer je čovek taj prostor imaginacije“, navodi dr Terić, dodajući da „fantastika podstiče kreativno stvaranje i da ne postoji granica čovekove imaginacije.“

Govoreći o časopisu ona je naglasila da „Athanatik“ ima interdisciplinarni pristup proučavanju fantastike. Uputila je poziv svim umetnicima da se svojim umetničkim kreacijama ili delima predstave u drugom broju časopisa, najavljujući bogat sadržaj narednog broja.

Izvor: Dan.co.me

Časopis Athanatik
Časopis Athanatik