Aleksandar B. Nedeljković

Aleksandar B. Nedeljković

Docent za predmet Engleska književnost na Filološko-umetničkom fakultetu – FILUM-u Univerziteta u Kragujevcu.

Aleksandar B. Nedeljković rođen je 1950. godine u Beogradu, gde je završio Petu gimnaziju, diplomirao na Filološkom fakultetu i odbranio magistarski rad i doktorat iz književnih nauka (oba iz oblasti naučne fantastike).

Docent A.B. Nedeljković se već oko 30 godina bavi proučavanjem i prevođenjem naučne fantastike. U njegovom prevodu objavljeno je oko 60 romana, oko 250 priča, ali i desetak naučnopopularnih knjiga iz oblasti astronomije, kosmologije, nuklearne fizike i drugih prirodnih nauka. Napisao je knjige: Naučnofantastični film (1974), Naših 110 SF godina (1983), Svet naučne fantastike (1983), Istorija srpske naučne fantastike (1985) i Istorija hrvatske naučne fantastike (1985). Objavio je i oko 400 članaka o sf žanru, uglavnom u “Emitoru”, ali i u inostranim i srpskim naučnim časopisima.

Bio je, od 1981. godine, aktivan član Prvog srpskog fandoma, i Kluba ljubitelja naučne fantastike “Lazar Komarčić” u kome je gotovo osam godina, od maja 1987. do decembra 1994. godine, bio sekretar.

Od 2002. godine je docent za englesku književnost na Filološko-umetničkom fakultetu (FILUM-u) Univerziteta u Kragujevcu, gde od 2004. predaje naučnu fantastiku kao obavezni predmet studentima četvrte godine anglistike. Prvi je u Srbiji počeo da predaje SF na univerzitetu. Svaki svoj čas nastave (i za druge predmete, a ne samo za SF) drži uz upotrebu laptopa, video-bima i zvučnika. Kod njega su studenti po starom zakonu odbranili preko 100 seminarskih radova iz SF, a sada je nastava po Bolonji. Tokom deset godina, od 2002. do 2012, objavio je preko 30 naučnih radova (većinom o SF) u naučnim časopisima i zbornicima, i učestvovao na oko 25 naučnih konferencija, od kojih nekoliko u inostranstvu, opet sa prilozima većinom o SF. Nadao se da organizuje naučni projekat kojim bi se dokazalo da je veliki pesnik engleskog romantizma (i muž Meri Šeli) Persi Biš Šeli ubijen (a ne slučajno nastradao; ovo, međutim, nema apsolutno nikakve veze sa SF; ali bi dokazi o tom političkom ubistvu dramatično promenili ukupnu sliku o engleskoj književnosti XIX veka), ali, u pokretanju ovog istraživačkog projekta nije uspeo.