Zoran Zivkovic - The Writer, The Book, The Reader

Uskoro još tri Živkovićeva romana na portugalskom jeziku

Cavalo de Ferro, ekskluzivni izdavač književnih dela Zorana Živkovića za Portugaliju, otkupio je prava na objavljivanje još tri romana našeg slavnog pisca.

Reč je o romanima „Knjiga“, „Pisac“ i „Čitateljka“ koji će biti objavljeni na portugalskom jeziku u dva toma tokom 2016. godine. „Knjiga“ će biti štampana kao zasebno izdanje, dok će preostala dva kratka romana portugalskom čitalaštvu biti predstavljena u jednom tomu.

Zahvaljujući pomenutoj izdavačkojh kući iz Lisabona, do sada je u Portugaliji objavljeno pet Živkovićevih romana: „Biblioteka“ (tri izdanja), „Poslednja knjiga“, „Pisac u najam“, „Sedam dodira muzike“ i „Veliki rukopis“ („Nađi me“).