JF Garrard - The Undead Sorceress

Multikulturalni fantastični roman na prvom mestu Amazon Kindla

JF Garrard - The Undead SorceressFantastični roman “Undead Sorceress” autorke Dž.F. Garard zauzeo je prvo mesto na Amazon Kindlu u kategorijama “Azijska fantazija” i “Azijska fikcija” nastavljajući da privlači veliku pažnju publike.

Razlog takvom uspehu treba tražiti u netipičnom pristupu tematici. U romanu se pojavljuju vampiri, čarobnjaci, vešci i roboti, ali osim ovih jasno uočljivih razlika, likovi su podeljeni i na etničkom nivou.

Autorka ističe da joj je želja bila da promeni nešto u žanru u kome su likovi mahom bili evropskog porekla a ideje se bazirale uglavnom samo na evropskoj tradiciji. Roman se oslanja na istočnu filozofiju i tradiciju a mnogi likovi su često deca emigranata ili emigranti.

Priča romana prati težnju glavne junakinje Tamare koja pokušava da od svoje babe povrati dušu svoje kćeri, ali to neće biti ni malo lak zadatak budući da će se zahvaljujući ovoj potrazi obreti u sred rata vampira, čarobnjaka i veštaca.

“Undead sorceress”, objavljen je zahvaljujući prikupljenim sredstvima na Kikstarteru, a predstavlja prvi deo serijala “International House of Vampires”. U elektronskoj formi dostupan je na sajtovima Amazon i Amazon Kindl.