Tag Archives: Slutnja androida

Boban Knežević – SLUTNJA ANDROIDA

Piše: Slobodan Ivkov Blic br. 6725. Strana 26. Datum 02.11.2015. Rubrika: Fantastikologija [25]

Publikovana zbirka priča ”Slutnja androida” Bobana Kneževića

Boban Knežević - Slutnja androida

Izdavačka kuća “Alan Ford” objavila je zbirku priča “Slutnja androida” Bobana Kneževića. Reč je o kolekciji koju čini 37 proznih dela fantastike napisanih od 1975. godine pa do kraja 20. veka. Sam autor je insistirao da se u knjizi nađu

/* */