Milan Drašković

SEZONA MUTANATA

 

Dvaput rođeni,
pod dvostrukim suncem,
čeda sfinge
u orbiti sudbine.
Sonata je bez pratnje,
bez sledećeg jutra,
traje sezona mutanata,
huči pesma vetrova,
Vihor je pred vratima!

Bili su tamni i zlatooki…
a koliko ih ima danas?