o piscu

Adrijan Sarajlija

 

Adrijan Sarajlija rođen je 1976. godine u Zvorniku. Novele, pripovetke i kratke priče objavljivao je u srpskim i regionalnim antologijama fantastičke književnosti. Autor je samostalne zbirke priča Manufaktura G koju je 2010. godine objavila beogradska izdavačka kuća Tardis. Roman Ogledalo za vampira je u izdanju autora objavljen 2012. godine (biblioteka "Signal"). Aktivni je član signalističkog umetničkog pokreta.

Adrijan Sarajlija je završio Prvu beogradsku gimnaziju, a 2001. i Medicinski fakultet u Beogradu. Dobitnik je stipendije Kraljevske Norveške Ambasade (2000. godine) kao jedan od najboljih studenata u Srbiji. Završio specijalizaciju iz pedijatrije, doktorant je na katedri za epidemiologiju, a poslediplomsku nastavu iz urođenih bolesti metabolizma pohađao i u inostranstvu (Berlin, Majnc). Autor i koautor u više desetina stručnih publikacija, prvenstveno iz područja urođenih poremećaja metabolizma, kliničke genetike, ali i drugih oblasti pedijatrije.