AMAZON

 

 

 

 

 

O Amazonu je teško reći bilo šta a da to već nije izrečeno hiljadama puta. Ipak, ponovićemo najvažnije. Najveća južnoamerička reka nosi više vodene mase od bilo koje druge reke u svetu (čak petina slatke vode koje se uliva u svetsko more vodi poreklo iz sliva Amazona). Jedina reka koja se može podičiti većom dužinom je – Nil, mada postoje nesuglasice među stručnjacima kome zaista pripada prvo mesto. Duž svojih 6400 kilometara toka Amazon sa dvestotinak pritoka formira najveći svetski rečni sliv koji se proteže od podnožja Anda do Atlantskog okeana. Najvećim delom pripada Brazilu, ali od Amazona i te kakve koristi imaju Peru, Bolivija, Kolumbija i Ekvador. Kada se jednom ulije u Atlantik, tako drastično menja njegov salinitet i boju da se ta promena registruje čak 320 km prema pučini. Na pojedinim mestima, širina ove reke dostiže 6 milja, a tokom sezone poplava zabeleženi su razmaci među obalama od čak 20 milja. Postoje spekulacije da je u davnim geološkim dobima, Amazon plovio na zapad (?!) ulivajući se u Pacifički okean. Nebrojeni umetnici ovekovečili su u svojim delima ionako večiti Amazon i džunglu koja ga okružuje u beskraj: od Vernera Hercoga i njegovih nezaboravnih filmova (Fickaraldo, Aguirre: the Wrath of God), preko visceralnih kanibalističkih italo-horora i Bonelijevog stripa o američkom vagabundu na privremenom radu u Brazilu (Mister No), pa sve do velikih pisaca koji su oko ove reke pleli najmagičnije delove svojih romana (Džon Apdajk, Ijan Mekdonald).

 

 

 

............................................................ brazil / rio / spisak pojmova